Je bekijkt nu Wat is een KLIC-melding en waarom is het belangrijk?

Wat is een KLIC-melding en waarom is het belangrijk?

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Overig
  • Bericht reacties:0 Reacties

Iedereen die gaat graven met een graafmachine, is verplicht om een zogenaamde KLIC-melding te doen. Deze KLIC-melding staat aan de basis van kabel detectie en is van grote waarde als het gaat om het beschermen van kabels en leidingen, die beschadigd kunnen raken als ze gemist worden. Een KLIC geeft je vervolgens de informatie die je nodig hebt om veilig te kunnen graven, al blijft voorzichtigheid geboden.

Wat is een KLIC-melding?

De KLIC-melding is vanaf 2008 verplicht. Tot die tijd kon je hem wel doen, maar was dat geen obligate handeling. Een KLIC-melding staat ook wel bekend als een graafmelding of een oriëntatiemelding, maar heeft altijd hetzelfde eindresultaat: het geeft je een duidelijk beeld van de ligging van kabels en leidingen op de plek waar je gaat graven. Dit is belangrijk, omdat je anders het risico loopt om de kabels te beschadigen bij het graven met een graafmachine. Een graafmachine is immers niet een heel genuanceerd apparaat en beschikt over veel kracht. Dit betekent dat hij gemakkelijk door kabels en leidingen kan gaan als je niet weet wat er ligt. Deze graafschade kan niet alleen heel duur zijn, maar ook gevaarlijk. Bedenk je maar eens wat er kan gebeuren als je een elektriciteitskabel doormidden slaat.

Waarom is het belangrijk?

Een KLIC-melding is van belang, omdat het ervoor zorgt dat je weet waar je graaft. Door deze melding te doen, krijg je een overzicht van de kabels en leidingen die zich in de grond bevinden, zodat je weet wat je kan verwachten als je de graafmachine in de grond zet. Het gewicht van zo’n KLIC-melding neemt natuurlijk toe naarmate er meer kabels en leidingen in de grond liggen en dus is die verplichting niet zo gek. Het zorgt ervoor dat iedereen die melding doet, ook als ze verwachten dat het allemaal wel meevalt.

Kan je blind varen op een KLIC-melding?

Het is verleidelijk om van een melding te verwachten dat alles op de centimeter nauwkeurig in beeld wordt gebracht. Echter, het kan heel goed zijn dat de kabels en leidingen na verloop van tijd zijn gaan schuiven, waardoor de informatie niet helemaal juist is. Dit betekent dat je verwacht dat een kabel heel precies op de aangewezen plek ligt, maar dat hij in werkelijkheid toch is verschoven. Daarom is het van belang dat je de KLIC-melding goed controleert. Deze controle kan plaatsvinden met behulp van grondradar, maar je kan ook proefsleuven graven. Door proefsleuven te graven kan je heel duidelijk bepalen waar de kabels en leidingen liggen, zodat je exact weet waar ze zijn en dus nooit op basis van aannames in de grond gaat graven.

Wat als de KLIC-melding niet klopt?

Kom je erachter dat bepaalde kabels en leidingen inderdaad verschoven zijn, dan ben je verplicht om dit te melden. Immers; alle informatie moet zoveel mogelijk up to date zijn en dat bereik je alleen als nieuwe bevindingen netjes worden gemeld. Zo is het graven niet alleen voor jou veilig, maar ook voor iedereen die na je komt.

Geef een antwoord